CLB Bida Minh Phát 14 Hồ Ngọc Cẩn

Địa chỉ: 14 Hồ Ngọc Cẩn, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

SĐT: 093 364 56 79

Website: https://bidaminhphat.business.site/

Mời đánh giá
Chia sẻ