Hướng dẫn cách A băng chính xác

Có nhiều bạn tính toán cú A băng bị sai cách nên hôm nay mình giới thiệu lại cách A băng căn bản nhé.

Hướng dẫn cách A băng chính xác không cần nút số

Ví dụ ta muốn thực hiện một cú A băng như vậy, ta sẽ làm theo các bước sau

Bước 1: Xác định Điểm trúng. Tưởng tượng 1 đường đi qua Điểm đó, vuông góc với băng sẽ đánh bi chủ vào. Điểm này cắt băng sẽ đánh tại điểm vuông góc.
Bước 2: Xác định Trung điểm giữa Bi chủ và Điểm trúng. Tưởng tượng đường thẳng nối Trung điểm và Điểm vuông góc
Bước 3: Đánh bi chủ song song với đường tưởng tượng vừa rồi

Trên đây là các bước cần và đủ để tìm tia A băng.

Cách bắt tia sai của nhiều người mà mình hay thấy

Xác định trung điểm giữa Bi chủ và Điểm trúng.

Xong gióng từ Trung điểm đó vuông góc vào băng cần đánh sẽ cắt băng tại một điểm rồi đánh Bi chủ vào Điểm đó.

Cách này chỉ đúng khi Bi chủ và Điểm trúng gần như song song với băng.

Các bạn xem hình này sẽ rõ

Xem thêm các bài nút số Tại Đây

Nguồn: https://vncarom.com/huong-dan-cach-a-bang-chinh-xacc

Mời đánh giá
Chia sẻ