Công Trình Thay Vải Bàn Bida Tại Quận 2

Địa Chỉ: Lakeview City, 43 đường R, An Phú Quận 2

Nội Dung Công Trình: Thay Vải Simonic Bàn Bida Libre

Liên hệ: 0907.131.696 hoặc inbox tại Fanpage Sài Gòn Billiards

Mời đánh giá