CLB Bida 368 368/19 Tân Sơn Nhì

Địa chỉ: 368/19 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM

SĐT: 090 988 78 88

Mời đánh giá
Chia sẻ