CLB Bida Messi & Friends 36 Trần Triệu Luật

Địa chỉ: 36 Trần Triệu Luật, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

SĐT: 090 910 16 68

Hệ thống 6 bàn Min Hàn Quốc và 8 bàn nhỏ, quí khách có thể chơi Carom, 4 bi, Múa, kể cả Dù. Ngoài bida Club còn phục vụ quí khách cơm trưa, chiều, các món ăn nhẹ, các món nhậu bình dân, Bia và Âm nhạc .

Mời đánh giá
Chia sẻ