CLB Bida N1 Billiard 175B Cao Thắng

Địa chỉ: 175B Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

SĐT: 0919.862.383 – 0917.234.588

Mời đánh giá
Chia sẻ