Địa chỉ:

  • 207 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
  • 72 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

SĐT: 096 777 87 77

Mời đánh giá
Chia sẻ