CLB Bida Angel Billiards Club

Địa chỉ: 160 – 162 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

SĐT: 083 839 2124

Mời đánh giá
Chia sẻ