Công trình: CLB BIDA 189 (189, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú)
Hạng mục:
– Thay vải 6 bàn bida libre
– Thay vải 2 bàn bida lỗ
CLB BIDA 189 trang bị 1 bàn 3 băng, 6 bàn libre, 2 bàn pool. Anh em đam mê ở khu vực quận Tân Phú có thể ghé để giải trí.
Mời đánh giá
Chia sẻ