Địa chỉ: CLB BIDA NGUYỆT CÁT (383 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình, TPHCM)
Hạng mục:
– Thay vải 7 bàn bida libre
– Thay vải 2 bàn bida 3 băng
– Thay vải 1 bàn bida lỗ
Mời đánh giá
Chia sẻ