Thay vải bàn bida tại CLB Bida Mỹ Nhung (Hướng từ thành phố đi Tây Ninh, vừa qua Cầu Lớn trên đường Phan Văn Hớn)

Hạng muc: Thay vải 5 bàn bida libre

Mời đánh giá
Chia sẻ