Câu lạc bộ Đại Phát

Địa chỉ: 16 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

CÔNG TRÌNH: Thay vải 6 bàn libre và 1 bàn lỗ

Mời đánh giá
Chia sẻ