Sài Gòn Billiards thực hiện thay vải tại CLB bida Thanh Lịch (Tỉnh Bình Phước)

Hạng muc:

  • Thay vải 9 bàn bida libre
  • Thay vải 2 bàn bdia lỗ
Mời đánh giá
Chia sẻ