Ngày 27/12

9h30:

Lường Đức Thiện vs Bùi Hồng Quyết

Nguyễn Hữu Bình vs Đặng Hoàng Huy

Hoàng Thái Duy vs Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyễn Anh Tuấn (Tkon) vs Đường Minh Nam

Cao Văn Hào vs Cao Minh Luân

Tôn Thế Huế Trân vs Kiều Thiên Khôi

Phạm Phương Nam vs Trần Qúy

Phan Lê Minh Trí vs Nguyễn Anh Tuấn Minh

Nguyễn Hoàng Phong vs Bùi Văn Trĩ

Võ Văn Tiến vs Quan Viên Minh

Trần Trung Trí vs Trương Pappap

Phùng Văn Tới vs Nguyễn Lê Phước Hậu

Tước Minh vs Trương Hoàng Lâm

Nguyễn Mạnh Cường vs Đỗ Thế Anh

Tất Duy Kiên vs Trần Đức Thiện Minh

Hoàng Minh Tùy vs Nguyễn Tiến Dũng

12h00:

Nguyễn Văn Đãng vs Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Hoàng Minh Tài vs Vs Trần Võ Dũng

Nguyễn Khánh Hoàng vs Vs Đinh Nguyễn Hoàng

Tạ Văn Linh vs Phan Ngọc Tâm

14h00: 

Đỗ Thế Kiên vs Nguyễn Duy Trung

Đặng Thành Kiên vs Đặng Đình Hà

Vũ Quang Huy vs Vũ Nam Sơn

Lô Văn Xuân vs Trần Tử Ý

16h00: 

Dương Quốc Hoàng vs Nguyễn Ngọc Lanh

Ngày 28/12

Nhánh thắng

9h30

Cao Văn Hào vs Kiều Thiên Khôi

Phạm Phương Nam vs Nguyễn Anh Tuấn Minh

Nguyễn Hoàng Phong vs Võ Văn Tiến

Đặng Hoàng Huy vs Trần Trung Trí

Lường Đức Thiện vs Nguyễn Lê Phước Hậu

Nguyễn Anh Tuấn (Tkon) vs Trương Hoàng Lâm

Hoàng Thái Duy vs Nguyễn Mạnh Cường

Tất Duy Kiên vs Hoàng Minh Tùy

Lưu Minh Phúc vs Trần Tuấn Anh

Nguyễn Văn Đãng vs Trần Văn Chiêu

Nguyễn Hoàng Minh Tài vs Nguyễn Mạnh Đức

Ngô Hồng Thắng vs Tô Văn An

Phan Văn Kiên vs Trương Nguyễn Đình Huấn

Nguyễn Khánh Hoàng vs Nguyễn Đăng Long

Nguyễn Trường Quốc vs Nguyễn Phi Hùng

Tạ Văn Linh vs Lâm Bảo Minh

12h00

Huỳnh Trung Hải Âu vs Nguyễn Quang Hiệp

Nguyễn Mạnh Tùng vs Nguyễn Tuấn Hiệp

Nguyễn Công Thành vs Trần Đào Đăng Luân

Nguyễn Phúc Long vs Vũ Tuấn Anh

Đỗ Thế Kiên vs Nguyễn Minh Sơn

Đặng Thành Kiên vs Quách Vĩ Nam

Vũ Quang Huy vs Nguyễn Nhật Thanh

Lô Văn Xuân vs Lê Văn Ngọ

Nguyễn Phương Thảo vs Nguyễn Văn Hưng Phú

Nguyễn Huy Hoàng vs Phan Hoàng

Châu Chiêu Minh vs Đỗ Việt Dũng

Dương Quốc Hoàng vs Lê Thanh Tùng

Nhánh thua

14h00

Cao Minh Luân vs Tôn Nguyễn Huế Trân

Nguyễn Hoàng Tuấn vs Vương Đình Chính

16h00

Lương Chí Dũng vs Bùi Văn Chiến

Chiêm Hồng Thái vs Phạm Đình Hùng

Ngày 29/12

Nhánh thua

9h30

Cao Văn Hào vs Cao Minh Luân

Nguyễn Anh Tuấn Minh vs Trần Qúy

Nguyễn Hoàng Phong vs Bùi Văn Trĩ

Trần Trung Trí vs Nguyễn Hữu Bình

Nguyễn Lê Phước Hậu vs Phùng Văn Tới

Trương Hoàng Lâm vs Đường Minh Nam

Nguyễn Mạnh Cường vs Nguyễn Hoàng Bảo

Hoàng Minh Tùy vs Nguyễn Tiến Dũng

Lưu Minh Phúc vs Lê Văn Thành

Trần Văn Chiêu vs Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Mạnh Đức vs Trần Võ Dũng

Tô Văn An vs Phạm Anh Tuấn

Phan Văn Kiên vs Lê Văn Minh Đạt

Nguyễn Đăng Long vs Tạ Thanh Tùng

Nguyễn Phi Hùng vs Nguyễn Ngọc Nhuận

Lâm Bảo Minh vs Phan Ngọc Tâm

Huỳnh Trung Hải Âu vs Nguyễn Hoàng Tuấn

12h00

Nguyễn Tuấn Hiệp vs Lê Văn Lam

Trần Đào Đăng Luân vs Lâm Toàn Minh

Vũ Tuấn Anh vs Trần Minh Khải

Nguyễn Minh Sơn vs Lê Minh Phát

Quách Vĩ Nam vs Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Nhật Thanh vs Phan Đình Toàn

Lô Văn Xuân vs Nguyễn Đức Tiến

Nguyễn Văn Hưng Phú vs Phan Đức Hoàng

Lê Huy Tùng vs Lương Chí Dũng

Phan Trung Kiên vs Nghiêm Uy Lâm

Nguyễn Anh Tuấn vs Nguyễn Thành Thêm

Nguyễn Huy Hoàng vs Trần Phúc Tài

Trần Văn Quyền vs Bùi Quang Mẫn

Đỗ Việt Dũng vs Chiêm Hồng Thái

Lê Thanh Tùng vs Nguyễn Ngọc Lanh

Vòng 1/32

14h30

Kiều Thiên Khôi vs Nguyễn Ngọc Lanh

Phạm Phương Nam vs Đỗ Việt Dũng

Võ Văn Tiến vs Bùi Quang Mẫn

Đặng Hoàng Huy vs Trần Phúc Tài

Lường Đức Thiện vs Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn (Tkon) vs Phan Trung Kiên

Hoàng Thái Duy vs Lương Chí Dũng

Tất Duy Kiên vs Phan Đức Hoàng

Trần Tuấn Anh vs Lô Văn Xuân

Nguyễn Văn Đãng vs Nguyễn Nhật Thanh

Nguyễn Hoàng Minh Tài vs Quách Vĩ Nam

Nguyễn Khánh Hoàng vs Lâm Toàn Minh

Nguyễn Trường Quốc vs Lê Văn Lam 

Tạ Văn Linh vs Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Phúc Long vs Phan Văn Kiên

Đỗ Thế Kiên vs Tô Văn An

Đặng Thành Kiên vs Trần Võ Dũng

Vũ Quang Huy vs Trần Văn Chiêu

Phan Hoàng vs Nguyễn Hữu Bình

Dương Quốc Hoàng vs Cao Minh Luân

Ngày 30/12

9h30

Vòng 1/16

Nguyễn Ngọc Lanh vs Phạm Phương Nam

Võ Văn Tiến vs Đặng Hoàng Huy

Lường Đức Thiện vs Phan Trung Kiên

Hoàng Thái Duy vs Tất Duy Kiên

Lô Văn Xuân vs Nguyễn Văn Đãng

Nguyễn Hoàng Minh Tài vs Ngô Hồng Thắng

Trương Nguyễn Đình Huấn vs Nguyễn Khánh Hoàng

Lê Văn Lam vs Tạ Văn Linh

Nguyễn Quang Hiệp vs Nguyễn Mạnh Tùng

Nguyễn Công Thành vs Nguyễn Phúc Long

Tô Văn An vs Đặng Thành Kiên

Vũ Quang Huy vs Lưu Minh Phúc

Nguyễn Phương Thảo vs Nguyễn Hoàng Bảo

Nguyễn Văn Dũng vs Đỗ Hoàng Quân

Nguyễn Hữu Bình vs Nguyễn Hoàng Phong

Châu Chiêu Minh vs Dương Quốc Hoàng

Vòng 1/8

14h00

Phạm Phương Nam 11-9 Võ Văn Tiến

Lường Đức Thiện 11-4 Tất Duy Kiên

Lô Văn Xuân 9-11Ngô Hồng Thắng

Nguyễn Khánh Hoàng 11-8 Tạ Văn Linh

Nguyễn Mạnh Tùng 11-8 Nguyễn Phúc Long

Tô Văn An 7-11Vũ Quang Huy

Nguyễn Phương Thảo 4 – 11 Đỗ Hoàng Quân

Nguyễn Hữu Bình 5 – 11 Dương Quốc Hoàng

Tứ kết

19h00

Phạm Phương Nam 11 -0 Lường Đức Thiện

Ngô Hồng Thắng 5 – 11 Nguyễn Khánh Hoàng

Nguyễn Mạnh Tùng – 10 Vũ Quang Huy

Đỗ Hoàng Quân 11 – 7 Dương Quốc Hoàng

Ngày 31/12

Bán kết

Phạm Phương Nam 10-11 Nguyễn Khánh Hoàng

Nguyễn Mạnh Tùng 11-10 Đỗ Hoàng Quân

Chung kết

Nguyễn Khánh Hoàng 13-6 Nguyễn Mạnh Tùng

Giải APLUS Cup of Pool lần 2 – 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 27/12 tới ngày 31/12 tại Hoàng Sao Billiards Center Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh. Giải được tổ chức bởi APLUS và Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM.

Đây là giải đấu có tổng số tiền thưởng lên tới hơn 500 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nhận 128 triệu, á quân nhận 64 triệu. Ngoài ra, còn có giải tay cơ xuất sắc, tay cơ có số lần dọn bàn nhanh nhất.

APlus Cup of Pool 2022 – Lần 1 được tổ chức tại Như Quỳnh, Hưng Yên hồi tháng 6. Lúc này, Dương Quốc Hoàng đánh bại Nguyễn Văn Đãng để lên ngôi vô địch giải đấu. Tại giải lần 2, cả Quốc Hoàng, Văn Đãng đều tham gia, cùng nhiều cơ thủ nổi tiếng khác như Phạm Phương Nam, Tất Duy Kiên, Nguyễn Khánh Hoàng, Đỗ Thế Kiên, Tạ Văn Linh, Lô Văn Xuân…

Theo thể thức thi đấu, các vận động viên được chia làm 32 nhóm, mỗi nhóm 4 vận động viên. Trong đó, các vận động viên được xếp hạng hạt giống theo Aplus ranking.

Các nhóm sẽ thi đấu theo thể thức phá luân phiên và 2 lần thua (nhánh thắng, nhánh thua). Như vậy, trong 1 nhóm sẽ có 2 vận động viên đi tiếp là người thắng nhánh thắng và người thắng nhánh thua.

Ở vòng bảng, các trận đấu sẽ đánh chạm 9 (ai giành 9 ván thắng trước sẽ chiến thắng), tới vòng 1/32 sẽ đánh chạm 11. Riêng trận chung kết đánh chạm 13.

Theo lịch bốc thăm, Lường Đức Thiện và Nguyễn Anh Tuấn nằm chung bảng, có thể đối đầu sớm. Đây là 2 tay cơ tạo nhiều ấn tượng ở giải Vô địch quốc gia 2022 vừa qua.

Mời đánh giá
Chia sẻ