Phân Nhánh giải Wolf Pack Championship 2022 – TPHCM Ngày Giờ Bảng Mã trận Cơ thủ 1 (hạng) Tỷ số Cơ thủ 2 (hạng) Ghi chú

12/11

9h00

A

1 – x Bình Ốc (CN)   9h00 2 Mai Hảnh (B) 10-4 Ngọc Nhuận (C)   13h00 3 Mai Hảnh (B) 6-10 Bình Ốc (CN) (thắng đi tiếp, mã 1A) 13h00 4 – x Ngọc Nhuận (C)   17h00 5 Ngọc Nhuận (C)     (thắng đi tiếp, mã 3A) 9h00 6 P. Uyên (D) x –   9h00 7 Steven Ng (D) 10-9 Trường (D)   13h00 8 P. Uyên (D) 10-7 Steven Ng (D) (thắng đi tiếp, mã 2A) 13h00 9 – x Trường (D)   17h00 10 Trường (D)   Mai Hảnh (B) (thắng đi tiếp, mã 4A) 9h00

B

1 Huỳnh Ngọc Huyền (C) x Võ Văn Tiến (A)   9h00 2 Việt Nguyễn (D) 3-10 Vũ Quang Huy (CN)   13h00 3 Huỳnh Ngọc Huyền (C) 6-10 Vũ Quang Huy (CN) (thắng đi tiếp, mã 1B) 13h00 4 Võ Văn Tiến (A) x Việt Nguyễn (D)   17h00 5 Su Anthony (B) 10-7 Việt Nguyễn (D) (thắng đi tiếp, mã 3B) 9h00 6 Tùng Gái (A) 10-5 Đạt Phi (C)   9h00 7 Phan Hoàng (CN) 8-10 Su Anthony (B)   13h00 8 Tùng Gái (A) 10-7 Su Anthony (B) (thắng đi tiếp, mã 2B) 13h00 9 Đạt Phi (C) 6-10 Phan Hoàng (CN)   17h00 10 Phan Hoàng (CN) 10-5 Huỳnh Ngọc Huyền (C) (thắng đi tiếp, mã 4B) 9h00

C

1 Bích Trâm (B) 10-8 Phát Lê (C)   9h00 2 –   Khải Lửa (A)   13h00 3 Bích Trâm (B) 7-10 Khải Lửa (A) (thắng đi tiếp, mã 1C) 13h00 4 Phát Lê (C) x –   17h00 5 Phát Lê (C) 7-10 Kiên Nhâm (B) (thắng đi tiếp, mã 3C) 9h00 6 – x Kiên Nhâm (B)   9h00 7 Sơn TB (B) 9-10 Thắng Kon (CN)   13h00 8 Kiên Nhâm (B) 5-10 Thắng Kon (CN) (thắng đi tiếp, mã 2C) 13h00 9 Sơn TB (B) x –   17h00 10 Sơn TB (B) 9-10 Bích Trâm (B) (thắng đi tiếp, mã 4C) 9h00

D

1 Uy Lân (C) 8-10 Lang Hào (B)   9h00 2 Chíp CT (D) 8-10 Tuấn Móm (A)   13h00 3 Lang Hào (B) 10-7 Tuấn Móm (A) (thắng đi tiếp, mã 1D) 13h00 4 Uy Lân (C) x Chíp CT (D)   17h00 5 Uy Lân (C) 7-10 Quyền Lê (C) (thắng đi tiếp, mã 3D) 9h00 6 Hoàng Nhỏ VT (B) 5-10 Quyền Lê (C)   9h00 7 Huy Peck (D) x Lê Phạm (A)   13h00 8 Quyền Lê (C) 7-10 Lê Phạm (A) (thắng đi tiếp, mã 2D) 13h00 9 Hoàng Nhỏ VT (B) 10-7 Huy Peck (D)   17h00 10 Hoàng Nhỏ VT (B) 8-10 Tuấn Móm (A) (thắng đi tiếp, mã 4D) 9h00

E

1 Đức Hoàng (D) 7-10 Châu Chiêu Minh (CN)   9h00 2 – x Tuấn Anh NG (B)   13h00 3 Châu Chiêu Minh (CN) 10-6 Tuấn Anh NG (B) (thắng đi tiếp, mã 1E) 13h00 4 Đức Hoàng (D) x –   17h00 5 Đức Hoàng (D) 7-10 Phúc Tài (B) (thắng đi tiếp, mã 3E) 9h00 6 Phúc Tài (B) 10-7 Hồng Sơn (C)   9h00 7 – x Hiếu nhãn lồng (B)   13h00 8 Phúc Tài (B) 6-10 Hiếu nhãn lồng (B) (thắng đi tiếp, mã 2E) 13h00 9 Hồng Sơn (C) x –   17h00 10 Hồng Sơn (C) 10-7 Tuấn Anh NG (B) (thắng đi tiếp, mã 4E) 9h00

F

1 Katy Võ (D) 7-10 Khuất Hoàng Minh (A)   9h00 2 Hiếu Tâm (C) 10-6 Chiêu Trần (D)   13h00 3 Khuất Hoàng Minh (A) 10-7 Hiếu Tâm (C) (thắng đi tiếp, mã 1F) 13h00 4 Katy Võ (D) 8-10 Chiêu Trần (D)   17h00 5 Chiêu Trần (D) 10-5 Trường Pappap (B) (thắng đi tiếp, mã 3F) 9h00 6 Tiến Dũng (D) 5-10 Phương Thảo (CN)   9h00 7 Tr Đ Đ Luân (C) 8-10 Trường Pappap (B)   13h00 8 Phương Thảo (CN) 10-5 Trường Pappap (B) (thắng đi tiếp, mã 2F) 13h00 9 Tiến Dũng (D) 6-10 Tr Đ Đ Luân (C)   17h00 10 Tr Đ Đ Luân (C) 5-10 Hiếu Tâm (C) (thắng đi tiếp, mã 4F) 9h00

G

1 – x Khải Nhỏ (A)   9h00 2 Đạt Dhome (C) 10-8 Triết (D)   13h00 3 Khải Nhỏ (A) 8-10 Đạt Dhome (C) (thắng đi tiếp, mã 1G) 13h00 4 Triết (D) x –   17h00 5 Triết (D) 8-10 Khánh Phong (B) (thắng đi tiếp, mã 3G) 9h00 6 L. Đức Thiện (CN) 10-4 Nam Nhỏ (A)   9h00 7 Khánh Phong (B) 10-8 Sơn Vũ (D)   13h00 8 L. Đức Thiện (CN) 10-5 Khánh Phong (B) (thắng đi tiếp, mã 2G) 13h00 9 Nam Nhỏ (A) 9-10 Sơn Vũ (D)   17h00 10 Sơn Vũ (D) 10-9 Khải Nhỏ (A) (thắng đi tiếp, mã 4G) 9h00

H

1 Cường Tòng (D) 6-10 Stanley Ng (D)   9h00 2 Nam Sơn (C) 7-10 Sơn Ku (A)   13h00 3 Stanley Ng (D) 8-10 Sơn Ku (A) (thắng đi tiếp, mã 1H) 13h00 4 Cường Tòng (D) 6-10 Nam Sơn (C)   17h00 5 Nam Sơn (C) 10-5 Hải Âu (C) (thắng đi tiếp, mã 3H) 9h00 6 Hào Văn (A) 4-10 Thêm Phê (C)   9h00 7 Hải Âu (C) 10-7 Hiền Đặng (D)   13h00 8 Thêm Phê (C) 10-5 Hải Âu (C) (thắng đi tiếp, mã 2H) 13h00 9 Hào Văn (A) 10-8 Hiền Đặng (D)   17h00 10 Hào Văn (A) 8-10 Stanley Ng (D) (thắng đi tiếp, mã 4H) 11h00

I

1 Tuấn Kon (CN) 7-10 Lam Lê (B)   11h00 2 Kiên Pháp (CN) x –   15h00 3 Lam Lê (B) 6-10 Kiên Pháp (CN) (thắng đi tiếp, mã 1I) 15h00 4 Tuấn Kon (CN) x –   17h00 5 Tuấn Kon (CN) 10-7 Trĩ (D) (thắng đi tiếp, mã 3I) 11h00 6 Dũng Tốn (D) 9-10 Quyết (C)   11h00 7 Trĩ (D) 10-8 Dũng thịt lợn (B)   15h00 8 Quyết (C) 10-6 Trĩ (D) (thắng đi tiếp, mã 2I) 15h00 9 Dũng Tốn (D) 8-10 Dũng thịt lợn (B)   17h00 10 Dũng thịt lợn (B) 5-10 Lam Lê (B) (thắng đi tiếp, mã 4I) 11h00

J

1 Chấm (A) 7-10 Lý Hồng Lĩnh (B)   11h00 2 Tu Sắc VT (D) 9-10 Kiên KCo (C)   15h00 3 Lý Hồng Lĩnh (B) 10-7 Kiên KCo (C) (thắng đi tiếp, mã 1J) 15h00 4 Tu Sắc VT (D) 4-10 Chấm (A)   17h00 5 Chấm (A) 5-10 Kiên Siếu (CN) (thắng đi tiếp, mã 3J) 11h00 6 Đặng Thành Kiên (CN) x –   11h00 7 – x Kiên Siếu (CN)   15h00 8 Đặng Thành Kiên (CN) 10-6 Kiên Siếu (CN) (thắng đi tiếp, mã 2J) 15h00 9   x     17h00 10 – x Kiên KCo (C) (thắng đi tiếp, mã 4J) 11h00

K

1 Công Thành (CN) 10-7 Đường Tuấn (B)   11h00 2 Hoàng Sao (CN) 10-7 Tùng Lê (C)   15h00 3 Công Thành (CN) 5-10 Hoàng Sao (CN) (thắng đi tiếp, mã 1K) 15h00 4 Đường Tuấn (B) 10-5 Tùng Lê (C)   17h00 5 Đường Tuấn (B) 10-6 Long Hồ (B) (thắng đi tiếp, mã 3K) 11h00 6 Long Hồ (B) 10-9 Tuấn PA (C)   11h00 7 Thái Duy (CN) 10-9 Linh TQ (CN)   15h00 8 Long Hồ (B) 5-10 Thái Duy (CN) (thắng đi tiếp, mã 2K) 15h00 9 Linh TQ (CN) 10-5 Tuấn PA (C)   17h00 10 Linh TQ (CN) 10-6 Công Thành (CN) (thắng đi tiếp, mã 4K) 11h00

L

1 Đức Anh (A) 10-7 Lưu Minh Phúc (A)   11h00 2 Lâm Voi (A) 10-5 Trần Trân VT (C)   15h00 3 Đức Anh (A) 10-7 Lâm Voi (A) (thắng đi tiếp, mã 1L) 15h00 4 Lưu Minh Phúc (A) 7-10 Trần Trân VT (C)   17h00 5 Trần Trân VT (C) 6-10 Huế Trân (C) (thắng đi tiếp, mã 3L) 11h00 6 Tất Duy Kiên (CN) 10-7 Trung Trí (C)   11h00 7 – x Huế Trân (C)   15h00 8 Tất Duy Kiên (CN) 10-7 Huế Trân (C) (thắng đi tiếp, mã 2L) 15h00 9 Trung Trí (C) x –   17h00 10 Trung Trí (C) 7-10 Lâm Voi (A) (thắng đi tiếp, mã 4L) 11h00

M

1 Pha (D) 7-10 Đức TG (B)   11h00 2 Dương KK (D) 8-10 Nguyễn Quốc (A)   15h00 3 Đức TG (B) 10-6 Nguyễn Quốc (A) (thắng đi tiếp, mã 1M) 15h00 4 Pha (D) 5-10 Dương KK (D)   17h00 5 Dương KK (D) 6-10 Việt Dũng (C) (thắng đi tiếp, mã 3M) 11h00 6 Huy Rùa (A) 10-8 Kent (CN)   11h00 7 Việt Dũng (C) 10-6 Tuệ (C)   15h00 8 Huy Rùa (A) 10-5 Việt Dũng (C) (thắng đi tiếp, mã 2M) 15h00 9 Kent (CN) 10-5 Tuệ (C)   17h00 10 Kent (CN) 10-6 Đức TG (B) (thắng đi tiếp, mã 4M) 11h00

N

1 Đăng Bách x –   11h00 2 Mai Thắng (D) 10-8 Trung Tiso (C)   15h00 3 Mai Thắng (D) 5-10 Đăng Bách (thắng đi tiếp, mã 1N) 15h00 4 Trung Tiso (C) x –   17h00 5 Trung Tiso (C) 5-10 Lê Minh Cường (D) (thắng đi tiếp, mã 3N) 11h00 6 GIang Nguyễn (D) x –   11h00 7 Thạch Lê (D) 8-10 Lê Minh Cường (D)   15h00 8 GIang Nguyễn (D) 10-7 Lê Minh Cường (D) (thắng đi tiếp, mã 2N) 15h00 9 Thạch Lê (D) x –   17h00 10 Thạch Lê (D) 10-7 Mai Thắng (D) (thắng đi tiếp, mã 4N) 11h00

O

1 Học Lê Quang (D) 9-10 Minh Tùy (C)   11h00 2 Huỳnh Giao (D) 7-10 Hoàng Bảo (B)   15h00 3 Minh Tùy (C) 10-7 Hoàng Bảo (B) (thắng đi tiếp, mã 1O) 15h00 4 Học Lê Quang (D) 10-6 Huỳnh Giao (D)   17h00 5 Học Lê Quang (D) 10-6 Thưởng (D) (thắng đi tiếp, mã 3O) 11h00 6 Đ Huấn (A) 10-6 Thưởng (D)   11h00 7 Bosco Chan (B) 7-10 Hiến siêu (A)   15h00 8 Đ Huấn (A) 10-7 Thưởng (D) (thắng đi tiếp, mã 2O) 15h00 9 Hiến siêu (A) 10-6 Bosco Chan (B)   17h00 10 Hiến siêu (A) 6-10 Hoàng Bảo (B) (thắng đi tiếp, mã 4O) 11h00

P

1 Nam Phạm (CN) 10-5 Li Ng (D)   11h00 2 Lương Chí Dũng (CN) 10-7 Hồ Thanh Phong (A)   15h00 3 Nam Phạm (CN) 10-7 Lương Chí Dũng (CN) (thắng đi tiếp, mã 1P) 15h00 4 Li Ng (D) 7-10 Hồ Thanh Phong (A)   17h00 5 Hồ Thanh Phong (A) 7-10 Nguyễn H Minh (C) (thắng đi tiếp, mã 3P) 11h00 6 – x Nguyễn H Minh (C)   11h00 7 Khôi VT (C) 8-10 Phong Nam (CN)   15h00 8 Nguyễn H Minh (C) 5-10 Phong Nam (CN) (thắng đi tiếp, mã 2P) 15h00 9 Khôi VT (C) x –   17h00 10 Khôi VT (C) 7-10 Lương Chí Dũng (CN) (thắng đi tiếp, mã 4P)
Mời đánh giá
Chia sẻ