Những Điều Kiện Và Thủ Tục Khi Thực Hiện Xin Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Bida, Xin Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Bida Ở Đâu?

Bida được xem là một loại hình thể thao phổ biến với cánh mày râu. Giúp tin thần con người luôn cần được giải trí và thư giãn. Để xin giấy phép kinh doanh bida theo đúng quy định của pháp luật là điều không hề dễ dàng.

Tham khảo một số mẫu bàn bida tại đây.

1.Tổ chức hoạt động Kinh doanh bida không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xử phạt như thế nào?

Kinh doanh quán bida
Kinh doanh quán bida

Về hành vi kinh doanh bida không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì anh/chị sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đên 3.000.000 đồng. ( kinh doanh bida không thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo quy định trên trang thông tin của Bộ kế hoạch đầu tư). Căn cứ theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định 124/2015/NĐ-CP như sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 4 Điều này trong trường hợp kinh doanh ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.
Kinh doanh quán bida
Kinh doanh quán bida

2. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh bida thì cần phải đăng kí kinh doanh.

Nếu kinh doanh nhỏ lẻ nên cần đăng kí kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh Khoản 1, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Nếu bạn muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì đăng ký xin giấy phép kinh doanh tại phòng kinh tế hoặc kế hoạch tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi hộ kinh doanh muốn đặt địa chỉ. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh bida là 4 ngày làm việc

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:
 • Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh
 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Trình tự và thời hạn được cấp giấy phép kinh doanh bida:

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi. bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.Nếu sau 03 ngày làm việc. kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi. bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp. Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU TƯ VẤN MỞ QUÁN BIDA CÓ THỂ LIÊN HỆ HOTLINE 0886.179.068 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ.
Mời đánh giá
Chia sẻ