Bộ nút số Bola – P2 – Nhóm hình 3 băng con (D-N-D)

Hôm trước mình đã giới thiệu các khái niệm cơ bản sử dụng trong bộ nút số Bola rồi. Các bạn có thể xem lại tại đây

Bộ Nút Số Bola P1

Nhắc lại chút xíu. Nói về Bộ nút số Bola, ta quan tâm đến 2 yếu tố chính, đó là Chạm trái và Ép phê.

Chạm trái trong Bola

Ta có bi carde chia thành 12 phần, chạm trái sẽ có giá trị từ 1 đến 12.

Ví dụ chạm 1/12 và chạm 6/12

Trong Bola, chạm 6 nghĩa là chạm nửa trái. Chạm 12 là nguyên trái. Chạm 4 là 1 phần 3 trái.

Ép phê trong Bola

Có tất cả 9 loại ép phê từ 2 đến 9 (cái này là quy ước, không bàn cãi tại sao lại như thế nhé). Ép phê 2 là ép phê nghịch, còn lại là ép phê thuận so với hướng đánh.

Cách sử dụng Nút số Bola

Tùy vào từng thế bi sẽ có một cách tính con số Tổng từ vị trí của 3 bi trên bàn. Từ con số Tổng này, ta linh hoạt chọn chạm trái bao nhiêu và ép phê bao nhiêu để cộng lại bằng con số Tổng đó.

Giờ mình sẽ đi vào chi tiết cách tính Bola cho nhóm hình bi ba băng con nhé. Mời các bạn xem ví dụ hình bi sau

Để tính Tổng, ta quan tâm đến:

  1. Độ lệch giữa bi chủ và carde: Trong ví dụ, độ lệch = 0 vì hai bi song song nhau (so với băng ngắn)
  2. Vị trí bi carde: Nằm sát băng, nên lấy luôn giá trị tương ứng màu xanh lá trên băng
  3. Điểm trúng: Ta thấy điểm trúng là 4 (màu cam)

Tổng 3 con số trên bằng 8. Vậy ta chọn Chạm trái và Ép phê sao cho tổng bằng 8 là được. Ví dụ:

Qua ví dụ trên, ta thấy Bộ nút số Bola này rất hữu ích khi chỉ quan tâm đến vị trí các trái bi. Nếu một thế bi có bi carde nằm sát băng thì dùng các bộ nút số khác để bắt tia (ví dụ bộ 50, Tuzul, chia đôi, tam giác cân…) sẽ gây khó khăn vì đòi hỏi phải chạm giò gà chính xác.

Một ví dụ khác cho trường hợp có lệch bi và bi carde xa băng

Trong ví dụ này, bi chủ và carde không nằm song song với băng ngắn nữa, nên ta phải tính độ lệch bi bằng cách nối tâm 2 bi sẽ biết khoảng cách là bao nhiêu. Trong hình, 2 bi lệch nhau 2 nút thì ta x2 lên sẽ ra độ lệch bi bằng 4.

Vị trí bi carde lúc này xa băng dài, nên phải tính bù lại độ hở băng. Bi carde cách băng bao nhiêu nút thì tương ứng trừ lại bấy nhiêu để có vị trí bi carde chính xác. Trong hình, ta lấy vị trí trên băng dài là 5 trừ lại 1 (hở băng 1 nút).

Công thức vẫn như cũ, Tổng lúc này là 10. Ta chọn chạm trái và ép phê thoải mái, miễn sao tổng bằng 10 là OK. Ví dụ

Lưu ý thêm về Lệch bi

Trong ví dụ vừa rồi các bạn đã hiểu lệch bi là gì, và cụ thể trong hình bi trên thì lệch bi là dương. Còn ví dụ sau, lệch bi mang giá trị âm. Lý do chắc các bạn cũng hiểu phải không.

Chúc các bạn thành công với Bộ nút số rất tiện dụng này.

Nguồn: https://vncarom.com/bo-nut-so-bola-p2-nhom-hinh-3-bang-con-d-n-d

Mời đánh giá
Chia sẻ